Huấn Luyện, Sales

Những kỹ năng bán hàng hiệu quả bạn nên biết

Bán hàng được xem là một phương thức chính quyết định tới sự tồn tại của công ty hay doanh nghiệp. Dù bán sản phẩm hay dịch vụ hàng hóa nào đó thì vấn đề kỹ năng bán hàng luôn là yếu tố then chốt không thể thiếu đối với mỗi người làm. Chính vì… Read More Những kỹ năng bán hàng hiệu quả bạn nên biết

Huấn Luyện, Sales

What is direct selling?

Direct Selling is the process of direct communication between the seller and the customer, through which the seller inquires into the need, advises, recommends, persuades the customer to choose and purchases the product. In direct sales, the seller performs the following functions: • Introduce benefits and uses of products to customers • Product demonstration •… Read More What is direct selling?